-------o0o-------

 

Các Bài Nên Đọc

Cương Lĩnh Tập Hợp Quốc Dân Việt - Tập Hợp Quốc Dân Việt.

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

-----o0o-----

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Tập Hợp Quốc Dân Việt.

Trang Tài Liệu Lịch Sử

--------o0o--------

Cương Lĩnh Tập Hợp Quốc Dân Việt

(Dựa theo bản thảo ngày 14-01-2018)

I. TÊN GỌI :

- Việt ngữ: TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT (THQDV)
- Anh ngữ: The Join National Việt Nam (JNVN)

II. MỤC TIÊU & PHƯƠNG CHÂM :

1. Mục Tiêu :

Thực hiện Lộ Trình 10 bước của Tập Hợp Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước, dùng cách chủ lực là xuống đường biểu tình, từ Tổng Biểu Tình toàn quốc đến Biểu Tình Tổng Lực,đấu tranh cho một Việt Nam :

- Thoát Tàu & Đồng Thời Thoát Cộng ;
- Bầu Cử Đa Nguyên - Đa Đảng,
- Để Thành Lập Quốc Hội Nước Việt Nam Dân Là Chủ Đầu Tiên.

2. Phương Châm :

- Vì Trách Nhiệm với Tổ Quốc, các Thành Viên THQDV bình đẳng, không phân biệt chức vụ, chỉ nhận trách nhiệm khác nhau tùy khả năng và nhu cầu. Chính Tình Yêu Tổ Quốc, Dân Tộc, Đồng Bào và Nhân Loại lãnh đạo và quyết định dấn thân gánh vác trách nhiệm và đoàn kết đến thắng lợi.

- Cùng nhau trách nhiệm phát triển và kiện toàn THQDV tại nơi cư ngụ, nối kết các thân hữu khắp nơi, quốc nội, liên Châu và toàn cầu.

- Thành Viên của THQDV đều tự do tùy ý linh hoạt gọi nhau là Kết Hữu, Bạn Hữu, Anh Chị Em, Thành Viên, hay các cách gọi bình dân quen thuộc, không ràng buộc hình thức.

III. LỘ TRÌNH ÔN HÒA THOÁT TRUNG & DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM :

Gọi là 10 bước, nhưng là 10 nhiệm vụ đan xen nhau :

Bước 1 : Khởi động & mời gọi Toàn Quốc Dân Việt cùng soạn thảo Lộ Trình Chung.

Bước 2 : Lập hệ thống Truyền Thông chung.

Bước 3 : Vận động Quốc tế & Liên Hiệp Quốc phải cứu Việt Nam, Biển Đông Nam Á và ASEAN.

Bước 4 : Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện Đồng Loạt Toàn Quốc & Hải ngoại.

* Mỗi Chúa nhật, mỗi ngày & mỗi dịp đặc biệt, suốt năm 2018 & có thể suốt năm 2019.

* Chống ngoại xâm luôn giúp đoàn kết Quốc Dân Việt hiệu quả nhất. Thoát Tàu Cộng hiệu quả thì cũng Thoát Cộng độc tài toàn trị thành công.

* Chiến lược đấu tranh của THQDV là lấy mục tiêu chống Tàu Cộng làm nền tảng đấu tranh bất bạo động để đoàn kết Quốc Dân.

Bước 5 : Buộc Bộ Chính Trị Đảng Việt Ác Cộng phải giải thể & tiến hành Tổ chức Bầu cử Quốc Hội Dân Chủ đầu tiên.

* Kêu gọi 4 lực lượng Quốc hội - Công an - Quân đội - Cán bộ nhà cầm quyền áp lực mạnh buộc Bộ Chính Trị của Đảng Việt Ác Cộng phải giải thể. Đề nghị chính 4 lực lượng này phải tạm điều hành Đất Nước, trong khi tiến hành tổ chức bầu cử Quốc Hội Dân Chủ đầu tiên.

* Thành lập Ban Nối Kết Điều Hợp chính thức của Tập hợp Quốc Dân Việt Thoát Tàu Cộng và Dân Chủ Hóa Việt Nam, tiến hành tổ chức bầu cử Quốc Hội Dân Chủ đầu tiên.

* Các Tổ chức chính trị chuyên nghiệp, các nhân sự Quốc hội - Công an - Quân đội - Cán bộ Tạm Cầm Quyền đổi mới nhận thức, cùng thành lập Liên Minh / Tập Hợp chính trị chuyên nghiệp phối hợp tạm Chỉ Đạo - Quản Lý - Điều Hành Đất Nước, nhằm Thoát Tàu Cộng và Dân Chủ Hóa Việt Nam, tiến hành tổ chức bầu cử Quốc Hội Dân Chủ đầu tiên.

Bước 6 : Gia tăng liên kết Quốc nội - Hải ngoại & liên kết nhau.

* Tiến hành bước 4, 5 & 6 cùng lúc song song, ưu tiên Biểu tình ôn hòa toàn diện.

Bước 7 : Chọn 1 Lãnh Đạo Lộ Trình Chung trong năm 2018, nếu cần thì bầu 1 Ban Điều Hành Chung.

Bước 8 : 3 Trao & 3 Đổi trong năm 2018-2019 giữa THQDV & nhóm Lãnh Đạo đổi mới nhận thức tạm quyền.

Bước 9 : Bầu cử Quốc Hội Tự do Dân chủ năm 2019.
Quốc Hội Mới đệ trình Quốc Dân 1 Hiến Pháp Việt Nam Dân Là Chủ mới.

Bước 10 : Tiến hành “Thoát Tàu Cộng” trước năm 2020.

(Đính kèm Cương Lĩnh này có Văn bản Lộ Trình Ôn Hòa 10 bước Thoát Trung & Dân Chủ Hóa Việt Nam chi tiết đầy đủ).

IV. THÀNH PHẦN THAM GIA :

1- Gồm tất cả Quốc Dân Việt trong và ngoài Nước.

2- Khi tham gia THQDV, tất cả Kết Hữu nào đang tham gia hoạt động trong các Tổ chức riêng, vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt theo các mục tiêu, đường lối độc lập của các Tổ chức đó, chỉ cần không ngược lại Mục Tiêu và Đường Lối đạo đức của THQDV, nay muốn nỗ lực tham gia THQDV, để chung sức Cứu Nước & Xây dựng 1 Nước Việt Nam Dân Là Chủ mới.

3- THQDV mời đón tất cả Quốc Dân Việt trong và ngoài Nước, không phân biệt loại trừ ai. Nhưng các Đảng viên, Dân biểu Quốc hội, Bộ đội, Công an, Viên chức Cộng Sản Việt Nam và Thành Viên của các Tổ chức khác đã quen dùng các thủ đoạn gian ác, các phương cách đấu tranh không ngay chính, không công minh, không hòa bình, thì phải hoàn toàn thực tâm quay về với Quốc Dân Việt, dứt khoát từ bỏ các phương cách thiếu đạo đức đã quen dùng, chỉ sử dụng các phương cách hợp đạo đức của THQDV trong tâm tư, ngôn ngữ & hành động.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT :

V.A. Hội Đồng Nối Kết Tập Hợp Quốc Dân Việt (HĐNK/THQDV) :

1. Khối Quốc Nội : Là Ban Thường Trực Tư Vấn gồm các Kết Hữu cùng vạch Sách lược & Đường lối hoạt động, giúp nối kết, phối hợp & phát triển THQDV Quốc Nội & toàn cầu, cho đến ngày bầu cử thành công Quốc Hội Dân Là Chủ đầu tiên.

*** Nhiệm vụ : Nối Kết mở rộng Quốc Nội & Hải Ngoại. Thực hiện, Điều chỉnh & Bổ sung Lộ Trình theo Mục Tiêu của THQDV, cụ thể mỗi tuần, theo hoàn cảnh thực tế của Đất Nước.

2. Khối Hải Ngoại : Là Ban Thường Trực Tư Vấn gồm các Kết Hữu cùng vạch Sách lược & Đường lối hoạt động, giúp nối kết, phối hợp & phát triểnTHQDV Hải Ngoại, cho đến ngày bầu cử thành công Quốc Hội Dân Là Chủ đầu tiên.

*** Nhiệm vụ : Soạn thảo Sách Lược & Kế Hoạch hỗ trợ Quốc Nội, nối kết và hoạt động phát triển THQDV Hải Ngoại, phù hợp cụ thể mỗi giai đoạn tại Hải Ngoại, theo Lộ Trình & Mục Tiêu chung của THQDV.

V.B. CÁC KHỐI THQDV HẢI NGOẠI :

1. Khối THQDV các Vùng (theo thứ tự ABC) :

1.1. Khối Nối Kết Á Châu.
1.2. Khối Nối Kết Âu Châu.
1.3. Khối Nối Kết Canada.
1.4. Khối Nối Kết Hoa Kỳ.
1.5. Khối Nối Kết Úc Châu.
1.6. Các Khối Nối Kết Liên Châu.

*** Nhiệm Vụ : Vận động các Đoàn thể, Tổ chức, Cộng đồng người Việt Quốc Gia nơi cư ngụ, cùng hỗ trợ THQDV qua việc Thành Lập các Ủy Ban Hỗ Trợ THQDV.

2. Khối Biểu Tình :

Đồng hành Biểu Tình hỗ trợ Quốc Nội, hàng tuần, hay các dịp quan trọng, theo hoàn cảnh mỗi địa phương, mỗi nhóm hoặc mỗi Kết Hữu, với các hình thức sáng kiến linh hoạt phù hợp. Ban Biểu Tình mỗi nơi có kế hoạch hành động hữu hiệu. Mỗi dịp gặp họp, tùy hoàn cảnh, các Biểu Tình Viên cần tường trình hoạt động này.

3. Khối Truyền Thông :

Tổ chức & Nhiệm vụ :

 • Ban Truyền Thông THQDV Hải Ngoại, với nội dung chính từ Quốc Nội.
 • Cổ vũ lập các Ban Truyền Thông THQDV mỗi vùng, với nội dung chính từ Quốc Nội, hoặc từ Ban Truyền Thông Hải Ngoại chung, tùy hoàn cảnh về nhân sự, phương tiện, thời giờ mỗi nơi.
 • Giúp chuyển các Lời Kêu Gọi và các tin tức của THQDV qua Email về lại Quốc Nội.
 • Phổ biến rộng các hoạt động, tuyên ngôn, lời kêu gọi của THQDV qua Internet hiện đại.
 • Điều hành các lối truyền thông như facebook, youtube, livestream, website, mailgroup của THQDV.

4. Khối Vận động Quốc Tế :

Nhiệm vụ :

 • Vận động Liên Hiệp Quốc & Quốc Tế hậu thuẫn cho công cuộc đấu tranh của THQDV.
 • Giới thiệu THQDV đến các Chính khách, Quốc hội và Chính quyền các Quốc gia tự do uy tín.
 • Vận động các Tổ chức Quốc tế về Nhân quyền, Dân quyền, Bầu cử, Nữ quyền,… hỗ trợ THQDV.
 • Vận động các Tòa Đại sứ Quốc tế tại Việt Nam, hoặc các Chính khách Australia, Canada, Hoa Kỳ, các Nước Châu Âu…đến thăm THQDV mỗi khi họ có dịp viếng thăm Việt Nam.
 • Vận động tài chánh từ Quốc tế hay các tỷ phú hảo tâm tài trợ THQDV Quốc Nội biểu tình.
 • Vận động các giải thưởng Quốc Tế cho THQDV.
 • Kiện chế tài & trừng phạt các nhân viên CSVN đến các Tổ chức Quốc tế, các Ngân hàng thế giới qua các Luật về tội ác thuộc Nhân quyền, Kinh tế, Tham nhũng, Nhiễm độc môi trường…

5. Khối Tài chánh :

 • Gây Quỹ Sinh Hoạt mỗi nơi & Hỗ Trợ Quốc Nội, ưu tiên Hỗ Trợ Quốc Nội Biểu Tình.
 • Ban Tài Chánh mỗi nơi có kế hoạch hành động linh hoạt phù hợp, như :
 • Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, ca hát, bữa cơm, quyên góp trong các buổi họp, các gia đình…
 • Mời gọi các Thân Hữu nhiệt tâm yêu Nước, có năng lực tài chánh, dù chưa thuận tiện tham gia sinh hoạt THQDV, nhưng muốn hảo tâm hỗ trợ THQDV, theo hoàn cảnh phù hợp.
 • Nhận trách nhiệm hỗ trợ Quốc Nội mỗi kỳ đều liên tục.
 • Để bảo vệ uy tín, mỗi dịp gặp họp, Ban Tài Chánh mỗi nơi nên tường trình hoạt động tài chánh gọn & đủ.

6. Khối Soạn thảo các Văn bản Pháp Luật. Cần chuẩn bị sẵn cho tương lai gần sắp tới :

- Một Bản Hiến Pháp Việt Nam Dân Là Chủ để Quốc Hội Việt Nam Dân Là Chủ đầu tiên thảo luận, biểu quyết & chấp thuận;

 • Một Bộ Luật Tổ Chức Bầu Cử Quốc Hội Việt Nam Dân Là Chủ đầu tiên;
 • Một Bộ Luật Tổ Chức Quốc Hội Việt Nam Dân Là Chủ đầu tiên;
 • Một Bộ Luật Tổ Chức Chính Phủ Việt Nam Dân Là Chủ đầu tiên;
 • Một Bộ Luật Tổ Chức các Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam Dân Là Chủ & các Uỷ Ban Quốc Dân Việt Nam Dân Là Chủ địa phương đầu tiên;
 • Một Bộ Luật Tổ Chức Viện Dân Pháp Việt Nam Dân Là Chủ đầu tiên;
 • Một Bộ Luật Tổ Chức Viện Kiểm Pháp Việt Nam Dân Là Chủ đầu tiên;
 • Một Bộ Luật Tổ Chức Viện Bảo Hiến Việt Nam Dân Là Chủ đầu tiên;
 • Mời các Kết Hữu chuyên sâu về Luật pháp tự nguyện nhận trọng nhiệm rất cần thiết này.

V.C. CÁC ỦY BAN HỖ TRỢ THQDV (UBHT/THQDV) TẠI MỖI ĐỊA PHƯƠNG :

1. Các UBHT/THQDV tại mỗi địa phương :

*** Gồm Ban Thường Trực Tư Vấn là các Kết Hữu cùng tận tâm tận lực chung sức vạch Sách lược & Đường lối hoạt động, giúp nối kết, phối hợp & phát triển THQDV tại mỗi địa phương & Liên Châu Hải Ngoại, cho đến ngày bầu cử thành công Quốc Hội Dân Là Chủ đầu tiên.

*** Nhiệm vụ : Cùng tận tâm tận lực chung sức soạn thảo Sách Lược & Kế Hoạch hỗ trợ Quốc Nội, nối kết và hoạt động phát triển THQDV Hải Ngoại, phù hợp cụ thể mỗi giai đoạn tại Hải Ngoại, theo Lộ Trình & Mục Tiêu chung của THQDV.

2. Các Khối THQDV Hải Ngoại ở mục V.B. thực hiện 6 Nhiệm Vụ trên đây, đều qua các UBHT/THQDV tại mỗi địa phương. Nghĩa là chính các UBHT/THQDV địa phương cùng tận tâm đoàn kết tận lực chung sức thực hiện 6 Nhiệm Vụ trong Mục Tiêu & Lộ Trình của THQDV.

3. Các UBHT/THQDV được vận động thành lập từ các Đoàn thể Tổ chức, Cộng đồng người Việt Quốc Gia tại địa phương, hoạt động hàng ngang & độc lập, trực tiếp với Nối Kết Viên Quốc Nội để tạo hiệu quả nhanh, với các quyết định phù hợp tình hình, thời điểm thuận lợi của mỗi địa phưong. Các UBHT/THQDV có thể đề cử một số Kết Hữu, hoặc các Kết Hữu này sẽ được mời tham gia Hội Đồng Nối Kết THQDV.

*** Nhiệm vụ : Tổ chức, Nối kết, Phát triển THQDV qua 6 Nhiệm Vụ của Các Khối THQDV Hải Ngoại ở mục V.B. trên đây. Cụ thể 3 Nhiệm Vụ gần nhất là Nối kết Phát triển THQDV, Tổ chức Biểu Tình đồng hành Quốc Nội & gây Quỹ Hỗ trợ Quốc Nội, mời các Thân Hữu nhiệt tâm yêu Nước, dù chưa tiện tham gia sinh hoạt THQDV, nhưng muốn hảo tâm hỗ trợ THQDV.

VI. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN SINH HOẠT TRONG THQDV :

1. Tất cả Kết Hữu luôn tôn trọng nhau là Anh Em ruột thịt và nỗ lực mở rộng THQDV Liên Châu. Gọi mời các Tổ chức, Cộng đồng, Phong trào, Chính đảng, Đoàn thể, Truyền thông, Tôn giáo, Nhân tài thực lực chuyên môn, để hỗ trợ Lộ Trình THQDV. Mọi Kết Hữu dùng biệt danh hoặc tên thật.

2. Trong các buổi họp và trong sinh hoạt thường ngày, không đánh phá, bôi nhọ, gây chia rẽ bè phái trong nội bộ THQDV. Không thảo luận các đề tài ngoài Mục Tiêu và Lộ Trình của THQDV. Luôn thảo luận trong tinh thần tương kính, đoàn kết, hiệp nhất và trách nhiệm.

3. Không họp bàn suông. Tất cả đều lãnh trách nhiệm trong các Ban công tác. Tận tâm phục vụ Tổ Quốc - Dân Tộc hết khả năng và nhu cầu công tác. Nhận rõ phận vụ & hành động ngay chính.

VII. ĐIỀU CHỈNH & BỔ SUNG CƯƠNG LĨNH THQDV :

1. Đây là Cương Lĩnh thử nghiệm. Điều I & II Tên Gọi và Mục Đích (Constitution) không thay đổi, cho đến ngày Bầu cử thành lập Quốc Hội Nước Việt Nam Dân Là Chủ đầu tiên thành công.

2. Các Điều khoản về Điều Lệ, Nội Quy (Laws) được đề nghị mọi Kết Hữu nhiệt tâm điều chỉnh & bổ sung, cho hữu hiệu hơn, theo đa số hơn 50% Kết Hữu hiện diện đồng ý.

3. Bản Cương Lĩnh có 7 mục đánh số Rôma I đến VII.

4. Đính kèm Cương Lĩnh này là Lộ Trình Ôn Hòa 10 bước Thoát Trung & Dân Chủ Hóa Việt Nam.

@@@

Nối Kết Viên THQDV, vĩnh viễn không tham gia Ban Điều Hành, chỉ hiệp nhất, ủng hộ & giới thiệu Cương lĩnh áp dụng Thử nghiệm từ ngày 14 tháng 01 năm 2018.

Linh mục Nguyễn Văn Lý

@@@

Phụ lục kính báo :

1. Để tránh bị đánh phá, File DOCX này đã cài đặt bảo vệ & đã chuyển thành PDF. Vì thế, Kết Hữu nào muốn bổ sung, xin vui lòng copy, paste, rồi lập File tương tự không trùng tên, hoặc góp ý kiến với 1 Kết Hữu nào đó.

2. Để tránh bị dèm pha, phá hoại, gây chia rẽ, làm trị trệ, kính mời chỉ các Kết Hữu quyết tâm tham gia chính thức THQDV, nhiệt tâm nỗ lực phát triển THQDV, để THOÁT TÀU, THOÁT CỘNG, CỨU NƯỚC, bằng phương cách đấu tranh triệt để ôn hòa bất bạo động, mới tham gia điều chỉnh bổ sung CƯƠNG LĨNH THQDV này. Quí Vị nào còn do dự đứng ngoài, kính xin cứ theo dõi tìm hiểu, Hội Đồng Nối Kết & Mọi Kết Hữu của THQDV xin tạm thời không đủ thời gian nghe mọi ý kiến ngược chiều của Quí Vị. Kính mong thông cảm.

Kính cảm ơn nhiều. Xin luôn Hi Sinh Hiệp Nguyện.
Nối Kết Viên THQDV hiệp nhất & kính báo,

Linh mục Nguyễn Văn Lý

@@@

Ghi chú: Cương lĩnh nầy còn có thể thay đổi để phù hợp với tình hình của đất nước.

Tập Hợp Quốc Dân Việt

----------o0o-----------