-------o0o-------

 

Các Bài Nên Đọc

Cương Lĩnh Tập Hợp Quốc Dân Việt - Tập Hợp Quốc Dân Việt.

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

-----o0o-----

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Tập Hợp Quốc Dân Việt.

Tin Trong Nước

--------o0o--------

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp tuần 91

VIỆC CỨU NƯỚC HÔM NAY CHỈ CÒN THIẾU 1 ĐIỀU DUY NHẤT
LÀ TOÀN DÂN PHẢI BIỂU TÌNH THẬT ĐÔNG !
KÍNH MỜI CÁC TÔN GIÁO - ĐOÀN THỂ NÊU GƯƠNG ĐỒNG LOẠT DẪN ĐẦU !
TẤT CẢ CÁC VIỆC CÒN LẠI SẼ XẢY RA THEO ĐÚNG QUY LUẬT DÂN LÀ CHỦ !

==============

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp tuần 91

Kính gửi Toàn Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước !

Kính thưa Toàn Quốc Dân Việt rất quý yêu trong & ngoài Nước !

Vì Sao Nguyễn Phú Trọng Quá Thèm Khát Làm Tổng Bí Thư & Chủ Tịch Nước ?

Tổng Biểu Tình Cao Điểm Phản Đối Nguyễn Phú Trọng Chỉ Chăm Chăm Bán Nước !

Thứ Bảy 13.10 - CN 14.10.2018, Thứ Bảy 20.10 - CN 21.10.2018 - Mỗi Ngày & Suốt Năm 2018.

Phải Khóa Tay Nguyễn Phú Trọng, Đã Bị Ngộ Độc Rất Nặng, Không Cho Trọng

Lợi Dụng 4-6 Tháng Chờ Chết - Xảo Kế - Chăm Chăm - Khẩn Cấp - Bán Nước Thêm !

Việc Cứu Nước Hôm Nay Chỉ Còn Thiếu 1 Điều : Toàn Dân Phải Biểu Tình Thật Đông !

Kính Mời Các Tôn Giáo - Đoàn Thể Nêu Gương Đồng Loạt Dẫn Đầu !

Tất Cả Các Việc Còn Lại Sẽ Xảy Ra Theo Đúng Quy Luật Dân Là Chủ !

Áp Lực Các Tay Sai Tàu Ác Cộng Phải Giải Thể Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng Gấp !

Buộc Tàu Ác Cộng Phải Trả Đất Nước Việt Lại Cho Quốc Dân Việt !

Không Trao Đất Biển Việt Cho Tàu Ác Cộng Dù Chỉ 1 Ngày !

Phản Đối Dùng Chữ Việt Bị Hán Hóa, Cờ Tàu Chệt 6 Sao & Tiền Tàu Chệt !

Thắng Giặc Tàu Ác Cộng & Thoát Việt Nô Cộng, Hay Là Chết !

1. Toàn Quân Dân Việt, dù Máu Đổ Thân Tan, phải cùng Quyết Tâm Cứu Nước Gấp ! Tất cả Cán bộ cao cấp & Lực lượng Vũ Trang Tận Tâm Yêu Nước, phải Khóa Tay không cho Nô Cộng Nguyễn Phú Trọng, đã bị Ngộ Độc rất nặng, trong 4-6 tháng Chờ Chết, lợi dụng làm Tổng Bí Thư & Chủ Tịch Nước, sẽ Cố Chấp - Ngu Mê - Nịnh Bợ - Trơ Lì - Chạy Nước Rút - Xảo Kế - Chăm Chăm Bán Nước Nhanh Thêm ! Phải Áp Lực Thật Mạnh, buộc các Tay Sai Đầu Sỏ của Tàu Ác Cộng, phải Giải Thể Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng ngay ! Không để Giặc Tàu Ác Cộng Chiếm Đóng Đất-Biển Việt Dày Đặc Hơn ! Giải thể Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng xong, với Quốc tế giúp, Quốc Vụ đuổi Tàu Ác Cộng, thoát Việt Nô Cộng & DÂN CHỦ HÓA TỔ QUỐC chắc chắn thành công !

2. Tổ Quốc Việt Nam hôm nay : Triệu tấn Tàu Chệt đang treo trên nửa sợi tóc, dù đa số Trí thức, lãnh đạo Tôn giáo, thường dân… đều sợ hãi viện cớ, né tránh, bỏ mặc, phớt lờ, vô cảm, nhưng Toàn Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc. Quyết tâm đuổi Giặc Tàu Ác Cộng & thoát Việt Nô Cộng, luôn KIÊN VỮNG nỗ lực vượt thắng ! Càng bị đàn áp & bị né tránh, càng uy dũng THỂ HIỆN SỨC MẠNH THẬT CỦA QUỐC DÂN VIỆT, tiếp tục Hiệp Nguyện, Hy Sinh, Chay Tịnh, Tuyệt Thực, không rơi vào bẫy bạo lực tạo cớ bị đàn áp, Kiên Tâm Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện & bằng mọi sáng kiến linh hoạt phù hợp đã quen, mỗi Thứ 7-CN & mỗi ngày, cho đến ngày hoàn toàn thắng lợi chắc chắn đang đến rất gần !

3. Toàn Quốc Dân Việt đều đã thấy rõ : Từ 1945, Việt Nô Cộng đã giết hại hàng chục triệu Dân Việt, để tạo ra 1 GIAI CẤP 7 RANH MA HƠN : QUYỀN LỰC HƠN, GIÀU CÓ HƠN, GIAN ÁC HƠN, BẤT CÔNG HƠN, BẠO LỰC HƠN, BỊP LỪA HƠN, BÁN LÒNG BÁN NƯỚC - SIÊU NỊNH BỢ NÔ LỆ TÀU ÁC CỘNG HƠN ! Tất cả Việt Nô Cộng tay sai Tàu Ác Cộng hãy mau sáng suốt - sám hối - mạnh tay vứt bỏ NÔ CỘNG 7 ÁC QUỶ HƠN quá ô nhục này lập tức, ĐỒNG LOẠT CAN ĐẢM UY DŨNG CÙNG VỚI TOÀN DÂN tham gia CỨU NƯỚC, ĐUỔI TÀU ÁC CỘNG & THOÁT VIỆT NÔ CỘNG NGAY, KẺO KHÔNG KỊP NỮA !!!

4. Năm 1930, khi lập Đảng Việt Nô Cộng, Nguyễn Ái Quốc hứa với Chu Ân Lai : “…Nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa." 1925, NAQ lập VN Cách Mạng Thanh Niên Đồng Chí Hội. Cuối 1932, NAQ chết vì lao phổi. Từ 1933, Hồ Tập Chương=Hồ Quang Tàu Chệt nhập vai NAQ, ranh ma quyết cướp đoạt VN cho Tàu Ác Cộng. Từ 1940, Hồ Xuân Lan=Hồ Hinh Sơn=Hồ Học Lãm=Hồ Chí Minh lập VN Cách Mạng Đồng Minh Hội, bị bệnh hen suyễn nặng, liệt giường, 60 tuổi, chết 12-4-1943, tại Quế Lâm, Quảng Tây. Từ 1941, Hồ Tập Chương=Hồ Quang=giả Nguyễn Ái Quốc nhập 2 Đồng Chí Hội - Đồng Minh Hội trên thành Việt Minh, thuộc Đảng Việt Nô Cộng, rồi qua Pak Bó ranh ma lãnh đạo Việt Nô Cộng làm tay sai Tàu Ác Cộng. Từ T8-1942, Hồ Tập Chương=Hồ Quang chính thức mang tên HCM cho đến chết 2.9.1969. Nhật đảo chính Pháp 9.3.1945, Pháp đầu hàng Nhật 10.3.1945. Vua Bảo Đại công bố Bản Tuyên Ngôn Độc Lập 11.3.1945. Bảo Đại nhờ Trần Trọng Kim lập Chính phủ đầu tiên của Việt Nam theo mô hình dân chủ mới từ 17.4.1945 – 23.8.1945, gồm nhiều Bộ, Bộ trưởng là giáo sư, kỹ sư, bác sĩ, luật sư, nhưng chưa có bộ Quốc phòng & quân đội, vì Nhật sợ Việt Nam theo Đồng Minh đánh Nhật, Nhật đảm nhận An ninh thay. Chính phủ Trần Trọng Kim chỉ hoạt động hơn 4 tháng, đặt nền móng căn bản cho Việt Nam, về nhiều lãnh vực : Thu hồi và thống nhất lãnh thổ, đòi Nhật trả Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nam Kỳ cho Việt Nam; Quốc ngữ Việt là tiếng chính thức, đào tạo thanh niên, kỹ thuật trong Giáo dục; lập dự án cải cách Hiến pháp, hành chánh, tư pháp, tài chánh; cứu Dân đói rất nặng ở miền Bắc - Trung 1944-1945. Việt Minh tổ chức cướp các kho gạo, xúi Dân đánh phá các kho lúa, chận bắt xe & ghe chở gạo từ Nam ra, đem nuôi các mật khu Việt Minh, dùng gạo ăn cướp để chiêu dụ Dân đói theo Việt Minh Nô Cộng, làm nạn đói gay gắt trầm trọng thêm.

4.1. Việt Minh Nô Cộng cướp chính quyền 19-8-1945 cho quan thầy Tàu Ác Cộng. Trần Trọng Kim phải giải tán Chính phủ 23-8-1945. Vua Bảo Đại phải thoái vị 25-8-1945. Hồ Tập Chương=Hồ Quang ranh ma đọc tuyên ngôn độc lập gian xảo xạo cuội 02-9-1945 !

4.2. Ngày 14-9-1958, Phạm Văn Đồng theo lệnh Hồ Quang-HuZhiming ký công hàm giao gần hết toàn biển Đông Nam Á cho Tàu Ác Cộng, dù công hàm ấy hoàn toàn vô giá trị về pháp lý quốc tế.

4.3. Thời 1968-1975-1986, Lê Duẩn đã nói nhiều lần “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”, được khắc to ngay trên cổng đền thờ Tổng Bí Thư Lê Duẩn tại xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khánh thành 18-01-2014.

4.4. Mật ước Thành Đô 04-9-1990 dù có hay không, cụ thể Tàu Ác Cộng đang cướp chiếm VN, muốn bắt Dân Việt làm nô lệ, hoàn toàn 100% xác thực quá rõ.

4.5. Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng dùng Đinh Tiến Huynh, ngày 22-3-2017, đại diện ký Thông Báo về lộ trình trao 3 Đặc Khu Kinh Tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, cho Tàu Ác Cộng thuê 99 năm, 4-5 thế hệ Tàu Chệt sinh sống, chắc chắn sẽ trở thành đất của Tàu Chệt, không thể thoát.

4.6. Chỉ năm 2017 lãnh đạo 2 đảng Tàu-Việt Cộng đã ký 40 Văn kiện hợp tác, về đủ mọi lãnh vực Tàu Cộng cần trói chặt VN ! Từ 1930 - 2017, 12 Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng, dưới đủ mọi hình thức, đã dâng Việt Nam cho Giặc Tàu Cộng. Bộ đội Chệt & Dân Tàu Chệt 2018 đã tràn dày đặc ở VN rồi !

4.7. Và hàng trăm hành động bán Nước khác cho Tàu Ác Cộng từ 1945 đến hôm nay…

*** Rõ ràng Tàu Cộng đạo diễn cho Việt Nô Cộng tay sai cướp Chính Quyền hợp pháp của Việt Nam từ ngày 19-8-1945, để làm nô lệ Tàu Ác Cộng, hiện nay đang xích cùm lộ liễu tột đỉnh cuối cùng. TOÀN DÂN VIỆT HÔM NAY PHẢI CÙNG ĐỨNG LÊN BUỘC VIỆT NÔ CỘNG TRẢ ĐẤT NƯỚC LẠI CHO QUỐC DÂN VIỆT ! KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ THÊM NỮA !!!

5. Xin Toàn Quốc Dân Việt đồng loạt kết hợp thêm các lý do Biểu Tình & các cách Biểu Tình linh hoạt đã quen : Bảo Vệ Nhân Quyền, Chống Đàn Áp, Chống Bắt Oan Sai, Chống Cướp Đất, Đình Công Đòi Công Lý, Bãi Khóa Chống Học Phí Cao, Chống Ô Nhiễm Môi Trường, Một mình, 2-3 Bạn, Thắp Nến Cầu Nguyện, Áo Trắng Công Lý Dân Chủ Tự Do, Áo Vẽ Bản Đồ Đất Việt, Du Ca, Thả bong bóng bay mang Khẩu Hiệu, Viết Khẩu Hiệu, Gây Kẹt Xe…

6. Xin Cộng đồng Quốc Tế phối hợp áp lực đồng bộ cùng lúc về kinh tế, ngoại giao, nhân quyền, công pháp quốc tế, quân sự, ngăn chặn thành công Tàu Ác Cộng cướp chiếm Việt Nam & Biển Đông Nam Á, cũng chính vì hòa bình & quyền lợi an sinh cho Đông Nam Á & cả toàn cầu.

7. Cảm ơn & Hoan hô Quốc Dân Việt đã Hy sinh Hiệp nguyện, đồng hành tuyệt thực, biểu tình bảo vệ Tổ Quốc, chống giặc Tàu Ác Cộng, thoát Việt Nô Cộng & bảo vệ Quốc Ngữ Việt khỏi bị Tàu Chệt Hán hóa, từ khởi điểm 05-3-2017, cao điểm 10-6-2018 & đang cao điểm hiện nay, toàn quốc nội & toàn cầu ở Vancouver Canada, Australia, Đức, Hoa Kỳ, Pháp… ở Paris đang Biểu Tình tuần 91, ở San Jose đang Biểu Tình tuần 128.

Kính chào Toàn Quốc Dân Việt rất quý yêu trong & ngoài Nước !

Tập Hợp Quốc Dân Việt cùng Toàn Quốc Dân Việt, Quyết Hy Sinh Xả Thân CỨU NƯỚC !

Lm Nguyễn Văn Lý Nối Kết Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp tuần 91, ngày 08 tháng 10 năm 2018.

Lm Nguyễn Văn Lý

----------o0o-----------