-------o0o-------

 

Các Bài Nên Đọc

Cương Lĩnh Tập Hợp Quốc Dân Việt - Tập Hợp Quốc Dân Việt.

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

-----o0o-----

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Tập Hợp Quốc Dân Việt.

Tin Trong Nước

--------o0o--------

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp tuần 93

Việc Cứu Nước Hôm Nay Chỉ Còn Thiếu 1 Điều : Toàn Dân Phải Biểu Tình Thật Đông !

Kính Mời Các Tôn Giáo - Đoàn Thể Nêu Gương Đồng Loạt Dẫn Đầu !

===========

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp tuần 93

Kính thưa & Kính xin Toàn Quốc Dân Việt rất quý yêu trong & ngoài Nước !

Cùng Tổng Lực Biểu Tình Đá Đảo Nguyễn Phú Trọng Làm Chủ Tịch Nước,

Để Lợi Dụng Trơ Lì Nô Lệ, Chăm Chăm Xảo Kế Tìm Dịp Bán Nước Thêm !

Suốt Tuần 22 - CN 28.10.2018, Suốt Tuần 29.10 - CN 04.11.2018 - Mỗi Ngày & Suốt Năm 2018.

Việc Cứu Nước Hôm Nay Chỉ Còn Thiếu 1 Điều : Toàn Dân Phải Biểu Tình Thật Đông !

Kính Mời Các Tôn Giáo - Đoàn Thể Nêu Gương Đồng Loạt Dẫn Đầu !

Hỗ Trợ Lực Lượng Yêu Nước Hãy Nhanh Tay Bắt Ngay 2 Nguyễn Phú Trọng Thật & Giả !

& Phải Tăng Áp Lực Mạnh Tối Đa, Buộc Giải Thể Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng Gấp !

Thắng Giặc Tàu Ác Cộng & Thoát Việt Nô Cộng,Hay Là Chết !

Không Trao Đất Biển Việt Cho Tàu Ác Cộng Dù Chỉ 1 Ngày !

1. Toàn Quốc Dân Việt cảm ơn & đồng hành với các Bạn đã Biểu Tình các ngày qua & đang Biểu Tình hôm nay cả Nước, Hà Nội & Sài Gòn, Phản Đối Bác Bỏ Luật An Ninh Mạng đã bị các tay sai Việt Nô Cộng, đội lốt quốc hội bấm nút gian ngày 12-6-2018 & sắp Bịt Miệng Toàn Dân từ 01-01-2019 !

2. Toàn Quân Dân Việt, dù Máu Đổ Thân Tan, phải cùng Quyết Tâm Cứu Nước Gấp ! Tất cả Cán bộ Cao cấp, Đại biểu Quốc Hội & Lực lượng Vũ Trang Tận Tâm Yêu Nước, không sơ hở để cho Nguyễn Phú Trọng giả & NP Trọng thật, đã bị Ngộ Độc rất nặng, đang Chờ Chết, vẫn Cố Chấp Xảo Kế Tìm Cách Bán Nước Nhanh Thêm cho Tàu Ác Cộng ! Phải Áp Lực Thật Mạnh, buộc Giải Thể Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng ngay ! Không để Giặc Tàu Ác Cộng Cướp Chiếm Đất-Biển Việt mãi mãi ! Luôn hiệp thông với Quốc tế Văn minh Đạo đức, Giải thể Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng xong, Quốc Vụ đuổi Tàu Ác Cộng, thoát Việt Nô Cộng & DÂN CHỦ HÓA TỔ QUỐC chắc chắn thành công !

3. Tổ Quốc Việt Nam hôm nay đã vào tay giặc Tàu Ác Cộng thực rồi, dù đa số giới lãnh đạo đều buông xuôi bỏ mặc, nhưng Toàn Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc, quyết tâm đuổi Giặc Tàu Ác Cộng & thoát Việt Nô Cộng, luôn KIÊN VỮNG vượt thắng ! Càng bị đàn áp, càng uy dũng THỂ HIỆN SỨC MẠNH THẬT CỦA QUỐC DÂN VIỆT, liên lỉ Hiệp Nguyện, Hy Sinh, Chay Tịnh, Tuyệt Thực, không mắc bẫy bạo lực tạo cớ bị đàn áp, Kiên Tâm Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện & bằng mọi cách đã quen, mỗi ngày & mỗi Thứ 7-CN, chờ ngày thắng lợi chắc chắn đang đến rất gần !

4. Xin Cộng đồng Quốc Tế phối hợp áp lực cụ thể, thiết thực, đồng bộ cùng lúc về kinh tế, ngoại giao, nhân quyền, công pháp quốc tế, quân sự, ngăn chặn thành công Tàu Ác Cộng cướp chiếm Việt Nam & Biển Đông Nam Á, cũng chính vì hòa bình & quyền lợi an sinh cho Đông Nam Á & cả Toàn Cầu.

5. Chúc mừng Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị bắt 10-10-2016 ở Khánh Hòa, bị xử phúc thẩm 30-11-2017 như án sơ thẩm 10 năm, giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế 6-2018, ứng viên Nobel Hòa Bình 2018, đã cùng mẹ & 2 con gái nhỏ định cư ở Hoa Kỳ từ 17-10-2018. Chúc mừng bạn Đinh Nguyên Kha, 6 năm tù vì Công Lý, ra tù 11-10-2018. Đòi Bạo quyền Việt Nô Cộng trả tự do cho hơn 245 Tù Nhân Lương Tâm còn đang bị tù hoặc bị quản chế bất công. Chỉ trong 10 tháng 2018, Việt Nô Cộng đã bắt và kết án # 100 Tù Nhân Lương Tâm hoạt động cho Nhân Quyền - Dân Chủ, 338 năm tù, 63 năm 5 tháng quản chế, trong đó có 60 Quốc Dân Việt đã Biểu Tình từ 10-6-2018 phản đối 2 luật An ninh mạng và 3 Đặc khu Kinh tế. Nặng nhất là bạn Lê Đình Lượng bị bắt 24-7-2018 tại Nghệ An vì đấu tranh cho Dân Oan Nghèo, bị phúc thẩm 28-10-2018 như án sơ thẩm 20 năm tù, 5 năm quản chế.

6. Quốc Dân Việt xin đồng hành Tổng Biểu Tình suốt năm 2018, với 14.600 gia đình, hơn 60.000 Dân Oan Nghèo ở Thủ Thiêm đang khóc than rên la liên lỉ, đau xót tuyệt vọng, lê thê bao giờ mới dứt !

7. Xin Toàn Quốc Dân Việt đồng loạt kết hợp thêm các lý do Biểu Tình & các cách Biểu Tình linh hoạt đã quen : Bảo Vệ Nhân Quyền, Chống Đàn Áp, Chống Bắt Oan Sai, Chống Cướp Đất, Đình Công Đòi Công Lý, Bãi Khóa Chống Học Phí Cao, Chống Ô Nhiễm Môi Trường, Một mình, 2-3 Bạn, Thắp Nến Cầu Nguyện, Áo Trắng Công Lý Dân Chủ Tự Do, Áo Vẽ Bản Đồ Đất Việt, Du Ca, Thả bong bóng bay mang Khẩu Hiệu, Viết Khẩu Hiệu, Gây Kẹt Xe…

8. Cảm ơn & Hoan hô Quốc Dân Việt đã Hy sinh Hiệp nguyện, đồng hành tuyệt thực, biểu tình bảo vệ Tổ Quốc - Quốc Ngữ Việt, chống giặc Tàu Ác Cộng, thoát Việt Nô Cộng, từ 05-3-2017 khắp toàn cầu, ở Paris đã Biểu Tình 92 tuần, ở San Jose đã Biểu Tình 129 tuần.

Kính chào Toàn Quốc Dân Việt rất quý yêu trong & ngoài Nước !

Tập Hợp Quốc Dân Việt cùng Toàn Quốc Dân Việt, Quyết Hy Sinh Xả Thân CỨU NƯỚC!

Lm Nguyễn Văn Lý Nối Kết Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp tuần 93, ngày 23 tháng 10 năm 2018.

@@@

Linh mục Nguyễn Văn Lý

----------o0o-----------