-------o0o-------

 

Các Bài Nên Đọc

Cương Lĩnh Tập Hợp Quốc Dân Việt - Tập Hợp Quốc Dân Việt.

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

-----o0o-----

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Tập Hợp Quốc Dân Việt.

--------o0o----------------o0o--------

Cương Lĩnh Tập Hợp Quốc Dân Việt

(Dựa theo bản thảo ngày 14-01-2018)

I. TÊN GỌI :

- Việt ngữ: TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT (THQDV)
- Anh ngữ: The Join National Việt Nam (JNVN)

II. MỤC TIÊU & PHƯƠNG CHÂM :

1. Mục Tiêu :

Thực hiện Lộ Trình 10 bước của Tập Hợp Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước, dùng cách chủ lực là xuống đường biểu tình, từ Tổng Biểu Tình toàn quốc đến Biểu Tình Tổng Lực,đấu tranh cho một Việt Nam :

- Thoát Tàu & Đồng Thời Thoát Cộng ;
- Bầu Cử Đa Nguyên - Đa Đảng,
- Để Thành Lập Quốc Hội Nước Việt Nam Dân Là Chủ Đầu Tiên.

2. Phương Châm :

- Vì Trách Nhiệm với Tổ Quốc, các Thành Viên THQDV bình đẳng, không phân biệt chức vụ, chỉ nhận trách nhiệm khác nhau tùy khả năng và nhu cầu. Chính Tình Yêu Tổ Quốc, Dân Tộc, Đồng Bào và Nhân Loại lãnh đạo và quyết định dấn thân gánh vác trách nhiệm và đoàn kết đến thắng lợi.

- Cùng nhau trách nhiệm phát triển và kiện toàn THQDV tại nơi cư ngụ, nối kết các thân hữu khắp nơi, quốc nội, liên Châu và toàn cầu.

- Thành Viên của THQDV đều tự do tùy ý linh hoạt gọi nhau là Kết Hữu, Bạn Hữu, Anh Chị Em, Thành Viên, hay các cách gọi bình dân quen thuộc, không ràng buộc hình thức.

III. LỘ TRÌNH ÔN HÒA THOÁT TRUNG & DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM :

(Xem tiếp Cương Lĩnh Tập Hợp Quốc Dân Việt)

----------o0o-----------

TapHopQuocDanViet

TapHopQuocDanViet

TapHopQuocDanViet

TapHopQuocDanViet

TapHopQuocDanViet

----------19699-----------